INNOVATIV KOMMUNIKATION

Skapande i närvaro och medvetenhet

Önskar du förändra något område i ditt liv? Har du redan provat att göra saker och ting på olika sätt, men inte nått det resultat du längtar efter? Vill du ge dig själv möjlighet till stöd, energi och full tillgång till dig själv?


Jag lyssnar till dig, ger dig stöd och hjälper dig att skapa ett tryggt space där du kan välja förändring, i närvaro och medvetenhet.