Referenser

Susanne Ytterborn
vd sannguis Ab

"För ett par år sedan fick jag coaching av Karin varje vecka i olika perioder när det kändes angeläget för mig att få större insikt om hur jag fungerade och varför jag fungerade så i vissa sammanhang?

Med Karin som coach – ärligt, rakt och varmt stöd – fick jag bättre självkännedom och ett nytt ”sätt” att förhålla mig till olika situationer som kan uppstå.

Jag har fortsatt med regelbunden coaching, mer som mentorskap, men med glesare frekvens. Det finns alltid något som är värt att ta upp – livets aspekter är många – och jag tror på kontinuitet i självutveckling precis som jag gör med fysisk träning."

JOHANNA SKANTZE
CO-FOUNDER WE ARE LAJA

"Karin har en sällan skådad förmåga att lyssna i närvaro och ställa frågor som skapar större medvetenhet för vilka val som är möjliga i en viss situation. Det är tryggt att tala med Karin. Hennes raka och ärliga sätt är något jag uppskattar något enormt. Med Karin som bollplank är det lättare att navigera i liv och business."