karin sjögren

KBT-terapeut & Senior Coach

“Karin är närvarande, utforskande och nyfiken, med fokus på individens styrkor och kompetenser. Strategisk, inkluderande och innovativ med förmåga att skapa nya synsätt och möjliggöra vägar fram till målbild. Trygg senior coach och KBT-terapeut med erfarenhet inom många områden.”

Så länge jag kan minnas har jag varit intresserad av hur människor fungerar och varför vi beter oss som vi gör. Jag har lätt att se människors inneboende potential och älskar att se människor växa, bli stolta över sig själva och inse hur fantastiska de är. Mitt fokus ligger alltid på det som funkar - när vi fokuserar på det krymper allt det som inte funkar per automatik.

Jag är utbildad och examinerad kognitiv KBT-terapeut med påbyggnadsutbildningen styrkebaserad (SB) KBT med Christin Padesky. Jag är även diplomerad och certifierad ICF livscoach samt:

  • diplomerad Zen coach.

  • utbildad inom WONSA Life Span Integration Steg 1-2.

  • utbildad inom familjekonstellationer (gestaltterapi) med Svagito Liebermeister.

  • utbildad inom kommunikation och konflikthantering för individer, par och grupper utifrån Non Violent Communication.

  • certifierad Access Bars facilitator (energibehandlingar).

Jag arbetar med utgångspunkt i vetenskapligt beprövade modeller och verktyg.