tjänster företag

 

chef- och ledarskapscoaching

Är du i behov av stöd i ditt ledarskap?

Jag hjälper dig att:

 • Utveckla ditt ledarskap.

 • Skapa tydliga ramar och strukturer för att stärka arbetsglädje och arbetsmoral i teamet.

 • Identifiera och omforma dysfunktionella subgrupperingar.

 • Öka din självinsikt, självkänsla och självförtroende.

 • Förstå hur ditt ledarskap påverkar gruppen.

Pris på förfrågan.

teamcoaching

Är det dags för dig och ditt team att utvecklas, både som individer och som grupp? Behöver ni utveckla sättet ni kommunicerar och samarbetar på?

Genom coachande samtal i grupp hjälper jag er att identifiera ert nuläge och ert önskade läge samt skapa vägen dit.

Pris på förfrågan.


konflikthantering

Ibland går det helt enkelt inte att komma vidare på egen hand i konflikter som uppstår eller har uppstått. Det kan bland annat handla om att reparera grupper efter incidenter såsom mobbning och trakasserier.


Jag hjälper teamet att:

 • Hitta funktionella och effektiva sätt att samarbeta.

 • Förtydliga vad och på vilket sätt ni kommunicerar.

 • Klargöra arbetsuppgifter.

 • Skapa förståelse för problem och konflikter och hitta vägen framåt.

 • Hitta vägar till ömsesidig respekt och individuellt egenansvar.

För dig som chef kan jag:

 • Vara ett stöd i ledarskapet.

 • Hjälpa till att skapa tydliga ramar och strukturer för att stärka arbetsglädje och arbetsmoral i teamet.

 • Identifiera och omforma dysfunktionella sub-grupperingar.

Pris på förfrågan.

workshops

Ni har ett önskemål grundat i ett område ni vill utforska inom organisationen eller teamet. Jag skräddarsyr ett upplägg som inkluderar:

 • en kunskapsdel där jag delar med mig av modeller och verktyg.

 • en del där vi arbetar tillsammans för att koppla dessa modeller och verktyg till er verksamhet och därigenom hjälpa er att utvecklas och nå era mål.

Pris på förfrågan.